సాగర కన్యలా రాశీ ఖన్నా: అందాల ఆరబోత.. రూటుమార్చిన బ్యూటీ!

రాశీ ఖన్నా హాట్‌నెస్ పెంచేస్తున్నారు. ఓవర్ ఎక్స్‌పోజింగ్‌తో ఆశ్చరపరుస్తున్నారు. దీనికి కారణం ఏంటి? ఆమెకు సినిమాలు రావడం లేదా? ఇంకేదైనా కారణం…

Open chat